గోఆధారిత సమగ్ర సేద్య పద్దతి లో వరి,పండ్లు, కూరగాయల సాగు

గోఆధారిత సమగ్ర సేద్య పద్దతి లో వరి,పండ్లు, కూరగాయల సాగు

గ్రామ భారతి ఆధ్వర్యంలో, గోఆధారిత సమగ్ర సేద్య పద్దతి లో వరి,పండ్లు, కూరగాయల సాగు


*విషయం : లాభసాటి దేశవాళీ ఆవుల డైరీ ఫారం - గోఆధారిత సమగ్ర సేద్య పద్దతి లో వరి,పండ్లు, కూరగాయల సాగు పై అవగాహనా సదస్సు (Indian cow milk dairy farm - Natural Farming) *శ్రీ చల్లా పవన్ కుమార్ రెడ్డి గారు,చల్లంపల్లి,రంగారెడ్డి జిల్లా లో *, సుభాష్ పాలేకర్ గారి ప్రేరణ తో గ్రామ భారతి తో కలసి పనిచేస్తూ, గత 4 సంవత్సరాలుగా ప్రకృతి వ్యవసాయము చేస్తూన్నారు. తన వ్యవసాయ క్షేత్రంలో దేశవాళీ ఆవులను పెంచుతు ,

ధన్యవాదాలు

గ్రామభారతి

Join Gramabharathi
Follow Us on Facebook
Ph: 9705734202, 8074729743

Jinna Balu
Jinna Balu Platform Engineer @ Wisestep Inc, Developer and maintainer of Platform Ops
comments powered by Disqus