ఎద్దు గానుగతో వంట నూనెల తీత, ప్రాముఖ్యత మరియు ఉపాధి అవకాశాలు

ఎద్దు గానుగతో వంట నూనెల తీత, ప్రాముఖ్యత మరియు ఉపాధి అవకాశాలు

గ్రామ భారతి ఆధ్వర్యంలో ఎద్దు గానుగతో వంట నూనెల తీత, ప్రాముఖ్యత మరియు ఉపాధి అవకాశాలు..


  1. కిలో వేరు శనగ నూనె రావాలంటే గింజల (ముడిసరుకు) ధరే దాదాపుగా రూ. 250 అవుతుంది. కానీ మార్కెట్లో కిలో నూనె రూ. 120 అంటే మార్కెట్‌లో దొరికేది అసలు వేరుశెనగ నూనేనా?
  2. పొద్దుతిరుగుడు నూనె నిజంగా పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు నుండి తీస్తున్నారా?
  3. కోల్డ్‌ ప్రెస్డ్‌ ఆయిల్‌ అంటే?
  4. సాంప్రదాయ వంట నూనెలను తీసే విధానాలలో ఎద్దు గానుగ నూనె వలన కలిగే ప్రయోజనాలు.
  5. ఎద్దు గానుగ పెట్టుకోవడం ద్వారా వచ్చే ఆదాయం ఎంత? పరిశ్రమగా ప్రారంభించడానికి కల అవకాశాలు ఏమిటి, ప్రోత్సాహక నిధులు ఎలా పొందాలి?

వంట నూనెలు వాటి ప్రాముఖ్యతను వివరించడానికి గ్రామ భారతి ఆహ్వానం మేరకు పాలమూరు జిల్లా వాసి మరియు *ఖాదర్ వలి గారి శిష్యుడు శ్రీ బస్వరాజు గారు** పైన పేర్కొన్న అంశాలన్నింటినీ సమూలంగా వర్ణిస్తారు… *కార్యక్రమ నిర్వాహణ వివరాలు

ధన్యవాదాలు

గ్రామభారతి

Join Gramabharathi
Follow Us on Facebook
Ph: 9705734202, 8074729743

Jinna Balu
Jinna Balu Platform Engineer @ Wisestep Inc, Developer and maintainer of Platform Ops
comments powered by Disqus